Menzurkę o wysokości 40cm napełniono do polowy wodą a drugą połowe zajmuje nafta . ile wynosi ciśnienie które wywierają te dwie ciecze na dno menzurki?

zad.2.
do menzurki wlano rtęć wodę i oliwę w różnych objętościach (zajmowały razem 15 cm.) górny poziom tych cieczy znajduje się na wysokości 15cm licząc od dna menzurki wynosi 6 cm2. ile wynosi nacisk tych cieczy na dno menzurki?

zad3.
na stole stoją dwa naczynia o różnych kształtach ,ale jednakowych powierzchniach dna i jednakowych własnych ciężarach . do naczyń nalano wody do takiego samego poziomu

1

Odpowiedzi

2009-06-07T19:49:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1
Dane:
d1 = 800 kg/m³
d2 = 1000 kg/m³
g = 10 m/s²
h = 0,4 m / 2 = 0,2 m

Szukane:
p = ?

Rozwiązanie:
p = p1 + p2
p = d1 · g · h + d2 · g · h
p = 800 kg/m³ · 10 m/s² · 0,2 m + 1000 kg/m³ · 10 m/s² · 0,2 m = 3 600 Pa= 36 hPa

Odp.: ciśnienie wyniesie 36 hPa.

zad.2
Dane:
d1 = 13600 kg/m³
d2 = 1000 kg/m³
d3 = 920 kg/m³
g = 10 m/s²
h = 0,15 m / 3 = 0,05 m
s = 6 cm² = 0,0006 m²

Szukane:
F = ?

Rozwiązanie:
p = p1 + p2 + p3
p = d1 · g · h + d2 · g · h + d3 · g · h
p = 13600 kg/m³ · 10 m/s² · 0,05 m + 1000 kg/m³ · 10 m/s² · 0,05 m + 920 kg/m³ · 10 m/s² · 0,05 m = 7 760 Pa

p = F / s
F = p · s
F = 7 760 Pa · 0,0006 m² = 4,656 N

zad.3
co chcesz wiedzieć bo brak pytania:)
38 4 38