Wczytać zmienną całkowitą n z klawiatury. Opracować program, który
oblicza sumę
szeregu S(n) = (1 + 2 + 3) - (7 + 8 + 9) + (13 + 14 + 15) - ... ± i,
gdzie wartość i spełnia zależność i <= n. Przykładowe sumy dla n=5,6,7,8
mają następującą postać:

S(5) = S(6) = (1 + 2 + 3),

S(7) = (1 + 2 + 3) - (7),

S(8) = (1 + 2 + 3) - (7 + 8).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:39:20+01:00
W C++

#include <cstdio>

int main() {
int n; scanf("%d", &n);
int sum = 0;
int i = 1;
while (i<=n) {
if (i<=n) sum += i;
++i; if (i<=n) sum += i;
++i; if (i<=n) sum += i;
i += 4;
if (i<=n) sum -= i;
++i; if (i<=n) sum -= i;
++i; if (i<=n) sum -= i;
i += 4;
}
printf("%d\n", sum);
return 0;
}