Zad1
Przeczytaj informacje i uzupełnij zdania poniżej, używając stopnia wyższego i najwyższego podanych przymiotników.

My father is 1.85m, my mother is 1.67m and my sister is 1.50m
TALL/SHORT
1 My father is ....................... person in my father.
2 My mother is ..................... my father.
The white costs L5,000, the grey car costs L10,000and the black car costs L20.000.
CHEAP/ EXPENSIVE
1 The white car is ....................... of all the cars.
2 The grey car is .................. the white car.
3 The white car is ................. the black car.
4 The black car is ................ of all the cars.

My house is 100m2, Jake's house is 150m2 and Chris's house is 400m2
BIG/SMALL
1 My house is ................... Jake's house.
2 Chris's house is ............. Jake's house.
3 My house is ................ of the three houses.
4 chris's house is .................. of the three houses.

1

Odpowiedzi

2014-04-14T16:38:04+02:00
1.the tallest
2.shorter than

1.the cheapest
2.more expensive than
3.cheaper than
4.the most expensive

1.smaller than
2.bigger than
3.the smallest
4.the biggest
16 4 16