ZAD 1
Produktami spalania całkowitego 2 cząsteczek pewnego węglowodoru jest 10 cząsteczek tlenku węgla(IV) i 10 cząsteczek wody.Jaki to węglowodór? Zapisz równanie tej reakcji.
ZAD 2
Produktami spalania niecałkowitego 4 cząsteczek pewnego węglowodoru jest 8 atomów węgla i 4 cząsteczki wody.Jaki węglowodór poddano spalaniu? Zapisz odpowiednie równanie reakcji.
ZAD 3
Ustal wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru z szeregu etylenu o masie cząsteczkowej 70u. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego tego węglowodoru.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T10:17:30+01:00
1. to bedzie penten C5H10
2C5H10+15O2->10CO2+10 H2O

2. ETYN
4C2H2+202->8C+4H20

3. 12x + 2x = 70u
14x = 70u/14
x = 5
czyli to bedzie penten tak jak w zad. 1 i spalanie takie samo lub:

C5H10 + 7,5O2 ---> 5O2 + 5H2O/*2
jeśli wolisz
5 5 5
2009-12-05T10:56:14+01:00
2C₅H₁₀+15O₂→10CO₂+10H₂O (penten)
4C₂H₂+2O₂→8C+4H₂O (etyn)

12n+2n=70u
14n=70
n=5
C₅H₁₀ penten

3 5 3