Jakie były przyczyny przebieg i skutki wojny polsko-rosyjskiej w XVII wieku?

PRZYCZYNY.............................................................
.........................................................................
PRZEBIEG...........................................................
............................................................................
.........................................................................
SKUTKI...............................................................
..............................................................................

1

Odpowiedzi

2009-12-05T09:52:29+01:00
PRZYCZYNY:
-rywalizacja o Inflanty
-chęć Polski zdobycia wpływów w Rosji
-chęć Zygmunta III Wazy podporządkowania papieżowi rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

PRZEBIEG:
-zdobycie twierdzy w Połocku i Wielkich Łukach
-oblężenie Pskowa
wojna pod Kłuszynem - 1610 - zw. Polaków
-powstanie w Moskwie przeciw Polakom
-rozejm polsko-rosyjski w Andruszowie - 1667
traktat pokojowy w Moskwie zwany pokojem Grzymutowskiego - 1686

SKUTKI:
-Polska zachowała większą część Inflant
-Polacy zajęli Moskwe
-Polska utraciła ziemię Smoleńską i Zadnieprzańską Ukrainy wraz z Kijowem

Hmm z tego co pamiętam to tyle. Mam nadzieję, że pomogłam:)
2 5 2