Napisz charakterystykę postaci literackiej bądź historycznej (znanej) która twoim zdaniem załuguje na miano bohatera. Wybór poprzyj dwoma argumentami. Proszę nie z neta. Praca na 2 gimnazjum, co najmniej 11 zdań. Proszę o szybkie napisanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T12:03:40+01:00
Charakterystyka Rolanda
Roland jest średniowiecznym rycerzem , siostrzeńcem króla Karola Wielkiego , władcy francji . Jest tytułowym bohaterem eposu rycerskiego " Pieśni o Rolandzie " , którego fragmenty poznaliśmy na lekcjach języka polskiego .

Opisywany rycerz to dobrze zbudowany , przystojny mężczyzna . Mimo młodego wieku zasłynął wielką siłą i zwinnością . Nigdy nie cofała się przed nowymi wyzwanimi . Potrafił jednym uderzeniem pokonać potężnego Saracena . Jak każdy rycerz był wyposażony w zbroję . Jednak jego była wyjątkowa - lśniła z oddali drogocennymi kamieniami . Znany był na świecie miecz Rolanda - Durendal .Rycerz otrzymał do od samego króla . Miecz miał cudowne właściowści . Jego posiadacza stawał się niezwyciężonym bohaterem . stąd , troska Rolanda o losy miecza . Bał się bowiem , że po śmierci dostanie w ręce pogan . Chcę go bezskutecznie zniszczyć . " Ha , Durendalu , dobry Durendalu , bieda z tobą ! Skoro umieram , nie będę miał już pieczy o ciebie ... "

Siostrzeniec Karola Wielkiego jak wszyscy rycerze musiał przestrzegać zasad postępowania zawartymi w kodeksie rycerskim . Jednym z najważniejszych praw było wierność wobec króla . Roland był spokrewniony ze swoim władcą , toteż miłował go ze zdwojoną siłą . " Panie ojczymie , winienem cię miłować ... " Patriotyzm rycerza objawiła sie jego gotowością do walki w obronie kraju , bezwzględnym posłuszeństwem wobec seniora .Podczas bitwy w wąwozie w Pirenejach ściągnął na siebie i swój odział atak Saracenów i w obronie króla oddał życie .
Średniowieczny rycerz ślubował wierność Bogu . Miał być wobec niego lojalny przez cały życie . Zobowiązany wobec Stwórcy pozwalałby wojownikowi toczyć bitwy w obronie wiary , dobywać miecza , chroniąc słabszych i potrzebujących . Tak też postępował opisywany prze mnie bohater . Szerzył chrześcijaństwo , gorliwie modlił się ,a przed śmiercią dokonał szczerego rachunku sumienia . Zadbał także o to , by polegli w bitwie przyjaciele otrzymali błogosławiństwo arcybiskupa . Przed śmiercią oddał lenno Bogu , wznosząc symbolicznie rękawicę ku niebu . Po jego duszę przybyli aniołowie . " Wciągnął do Boga prawą rękawicę . Aniołowie z nieba zstępują ku niemu " .
Siostrzeniec króla Franków był dobrym przyjacielem , a zarazem sam miał ich wielu . Do największych kompanów hrabiego możemy zaliczyć rycerza Oliwiera , który był jego podporą w najtrudniejszych chwilach życia . Nie zapomniał także o druhachw walce . Ostatkiem sił przeniósł coała przyjaciół w jedno miejsce , by duchowny pojednał ich z Bogiem " Jednego po drugiem wziął dzielny rycerz i wraca z nimi do arcybiskupa "
Rolanda cechuje dzielność . Pełniąc dowództwo tylnej straży , chciał pokazać jak bardzo jest odważny i można na nim polegać .
Mimo ogromnej przewagi wrogów podjął się walki . Świadczy to o jego walecznym , honorowym , szlachetnym sercu . " Roland , mój pasierb ; nie masz równie dzielnego barona !" Rycerz króla Karola zasłynął w wielu bitwach . Jedną z najważniejszych była potyczka w Roncevoux . Hrabia został zasłużonym poddanym króla
, któr y znany był ze sławy i chwały . "Hrabia Roland jest rycerz tak mężny , że żaden człowiek z krwi i ciała nie zwycięży go nigdy ". Przyjaciel Oliwiera często kieruje się dumą , co okaże się jego zgubą . Oślepionmy wygórowanymi ambicjami popełnia fatalny błąd , a mianowicie odmawia zadęcia w róg . Nie umiejąc swoich sił , rozpoczyna walkę z saracenami , która kończy się śmiercią bohatera . " Roland widzi , że będzie bitwa , staje się pyszniejszy od lwa lub leoparda " Oto kara za kierowanie się dumą .
Moim zdaniem Roland to doskonały przykład średniowiecznego rycerza . Prawdę o nim jest to , że posiada wady i zalety jak każdy człowiek . Jego pycha , duma oraz chęć sławy doprowadziły go do zguby czyli śmierci . Dlatego dla mnie nie jest wzorem do naśladowania . Jednak cenię go za to , że nie zapomniał o przyjacielach .Jeżeli będziesz chciał przepisac moje wypracowanie to napisz mi jaką ocenę dostałaś / dostałeś ... Ja dostałam 5 .
13 3 13