Program c++, w codeblocks

Napisz program, który pobierze ze standardowego wejścia liczę naturalną, następnie na standardowym wyjściu wypisze jej wszystkie dzielniki większe od 1. Dzielniki mają być wypisane od najmniejszego do największego (w wierszu, oddzielone spacjami).

Przykład:
wejście:
77

wyjście:
7 11 77

Program nie wypisuje żadnych komunikatów wejścia-wyjścia, nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na żadną interakcję, jedynie: dane-wynik. Nie używaj więc instrukcji np. "pause", nie stosuj zewnętrznych bibliotek, nie wprowadzaj komunikatów w stylu "Podaj liczbę" itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T00:06:40+01:00
Najlepiej ustaw codeblox kompilator GNU gcc

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a; // tworzymy zmienna
cin>>a; //wpisujemy jakiej liczby dzielne mają być wprowadzone
for(int i=2;i<=a;i++){ //szukamy wartości po kolei od 2,
if ((a%i)==0){ //jeśli reszta z dzielenia wynosi 0 wypisujemy tą liczbę ze spacją
if (i!=a){ //jeśli to ostatni dzielnik wypisujemy go bez spacji
cout<<i<<" ";}
else{
cout<<i;
}
}
}
return 0;
}