Odpowiedzi

2009-12-05T11:11:35+01:00
Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka:

Grzyby posiadają swoje znaczenie w przyrodzie, jak i w gospodarce człowieka. Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy, co oznacza że dzięki nim na ziemi nie zalegają tony liści i innych organizmów posiadających związki organiczne. Gdyby nie grzyby związki organiczne nie powróciły by do ekosystemu. Duże znaczenie w przyrodzie mają porosty jako pionierzy w zasiedlaniu niegościnnych siedlisk, jak skały czy piasek. Są one także wyznacznikiem czystości powietrza na danym terenie. Inne znaczenia porostów to:
· Porosty jako organizmy pionierskie mają bardzo ważną funkcję glebotwórczą.
· Są ważnym składnikiem pokarmowym (dla reniferów i piżmowołów) oraz schronieniem bezkręgowców. Niektóre ptaki wykorzystują porosty do budowy gniazd. Porosty wykorzystywane są w lecznictwie (płucnica lekarska, brodaczka, tarczownica), inne są cenione w kuchni (krusznica jadalna - "manna z nieba").
· Porosty są bardzo czułym biowskaźnikiem czystości atmosfery. Specjalna skala porostowa pozwala na podstawie składu gatunkowego porostów określić stopień zanieczyszczenia atmosfery.
Niektóre gatunki grzybów są jadalne również dla człowieka.
23 3 23
2009-12-05T13:40:34+01:00
Znaczenie grzybów w przyrodzie:
1rozkład martwą materię organiczną w związku z czym możliwe jest krążenie pierwiastków
2pełnią rolę sanitarną
3są ogniwem łańcucha pokarmowego
4 grzyby pasożytnicze niszczą rośliny i zwierzęta
Znaczenie porostów w przyrodzie:
1są organizmami pionierskimi i tworzą środowsko życia dla innych organizmów
2są ogniwem łańcucha pokarmowego

jak możesz daj najj :))
27 4 27