1. w jakiej masie 15%-go roztworu znajduje się 75 g substancji rozpuszczonej?

2.ile gramów wody należy dodać do 25 g substancji aby otrzymać roztwór 30 % ?

3. w 60 cm³ wody destylowanej rozpuszczono 1 g wodorotlenku sodu . Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

2011-06-17T20:46:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Z def. stęż. procent.

15g subst----100g roztworu

75g subst------xg roztworu

x = 500g roztworu

 

2) Z def. stęż. procent.

30g subst----70g wody (100g roztworu - 30g subst)

25g subst------xg wody

x = 58,33g wody

 

3) Gęstość wody d=1g/cm3, więc 60cm3 = 60g

ms=1g

mw=60g

mr=ms+mw=61g

Cp=ms*100%/mr

Cp=1*100/61

Cp = 1,64%