Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T11:36:14+01:00
1.Rywalizacja o panowanie nad Morzem Bałtyckim(Dominium Maris Baltici) - od XVI w. rywalizują Polska,Rosja,Szwecja i Dania.Inflanty były terenem spornym od pół wieku.
2.Dziedziczne prawa Zygmunta III Wazy do Szwecji,w której został zdetronizowany na rzecz Karola Sudermańskiego(KarolIX)
3.Konflikt religijny w rodzinie Wazów- Zygmunt III zapowiadał powrót swój i katolicyzmu do protestanckiej Szwecji,Karol był protestantem.
4.Szwecja była wtedy biedna- wojny pozwoliłyby więc zdobyć łupy,zająć żyźniejsze ziemie,rozwinąć handel itp.
5.Polska wydawała się łatwym łupem - konflikty wewnętrzne : już za Stefana Batorego zrywano sejmy,zdarzała się podwójna elekcja,były problemy religijne,podziały polityczne,konflikty z państwami ościennymi,1655-1600 "potop" w całej Rzeczpospolitej.
12 3 12
2009-12-05T11:38:07+01:00
W pierwszej połowie XVII wieku główną przyczyną była pretensja króla Zygmunta III Wazy do tronu szweckiego, ponieważ to on był prawowitym następcą tronu, a podczas jego nieobecności szwedzi wybrali nowego władcę. Kolejną przyczyną tego konfliktu była inkorporacja do Szwecji polskiej części inflant. Wojna ta zakończyła się niekorzystym dla Polski rozejmem w Starzm Targu, nastpnie przedłużonym po 6 latach w Sztumskiej wsi. Odtąd Szwecja panowała prawie w całych Inflantach.

W drugiej połowie XVII wieku Polska była osłabiona walkami z Kozakami i Rosją. Tak więc Szwedzi czując swoją przewagę najechali na Polskę i 1655 r. Szlachta Polska przeszła na stronę wroga. Jan Kazimierz opuścił Polskę i w ten sposób powstał Potop Szwedzki.
2 3 2