Odpowiedzi

2009-12-05T12:23:10+01:00
1.Pierwsze imię Władysława II
2.Imię jedynej świętej na tronie w Polsce
3.Zygmunt II ...
4.Żona Jana Zapoli, króla Węgier
5.Władysław III ...
6.Kazimierz IV ...
7. Miejsce bitwy z 15 lipca 1410r.
8.Ostatnie legendarne dziecko z dynastii Jagiellonów
9.Ostatni król z tej dynastii .... August
10.Imię córki Zygmunta Starego, ur. 13 lipca 1522 r. w Krakowie
11. ... Jagiełło
12.Imię ojca Władysława Jagiełło
13.Żona Fryderyka II, księcia legnickiego

ODPOWIEDZI:

JAGIEŁŁO
JADWIGA
AUGUST
IZABELLA
WARNEŃCZYK
JAGIELLOŃCZYK
GRUNWALD
OLBRACHT
ZYGMUNT
ZOFIA
WŁADYSŁAW
OLGIERD
ELŻBIETA

Kolejność ułóż sobie sam.

8 3 8
2009-12-05T12:57:08+01:00
Hasło Jagiellonowie
1. LubelskieJ ;Przed zawarciem drugiej Uni ........... były odrębne instytucje państwowej takie jak prawo,armia,język,moneta,polityka wewnęczna i zewnęczna oraz wielkie niezadowolenie Polskiej szlachty z pomocy Litwie w razie zagrożenia.
2.SzlAchta ; Niegdyś najpotężniejsza w Europie , jednak z czasem doszło w niej do kłutni , pijaństwa i żadania przywilejów takich jak Koszycki . Była to również wyższa warstwa społeczna wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym . Później Panowie Bracia
3.ZyGmunt ; Jego przydomek to Stary (podobno sam król potrafił podzielić całą talię kart na pół). Jego władzę określa się jako złoty wiek. Został korowany w 1506 r.
4.RzeczpospolIta ; Powstanie królectwa polski i wielkiego księstwa Litewskiego prowadzi to powstania .................. . Również w skrócie RP - oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do roku 1795, w latach 1918-1952 oraz od roku 1989.
5.RichEliuen ; francuski książę, kardynał, pierwszy minister Francji.
............ był merkantylistą; ograniczył import, chronił i popierał przemysł
francuski, rozbudował flotę. Dbał także o rozwój nauki - założył Akademię Francuską. W polityce zagranicznej wyniósł Francję do pozycji mocarstwowej.
6.MerkazntyLizm; System gospodarczy , którym państwo starało się popierać jednokierunkowy handel i francuskich kupców na towary importowane na które nałożono wysokie cła. ............. dominował w Europie w XVI i XVII wieku.
7.WieLki ; Król polski o imieniu Kazimierz. Przysłowie głosi że Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowianom . To ten król najbardziej przyczynił się do zmiany Polski na lepszą , budował zamki , mury obronne,fosy i drogi.
8.KOSzycki ; Przywilej nadany szlachciew 1374 r. Mówi on o zmniejszeniu podatku dla szlachty wzamian za objęcie tronu Ludwika Węgierskiego
9.MoNarcha ; Osoba będąca głową państwa w monarchii. Tytuł monarchy zazwyczaj jest dziedziczny (z wyjątkiem niektórych państw, np. Państwo Kościelne, Polska z XVI-XVIII w.) i dożywotni.W polsce była władza elekcyjna.
10.POgańskiej . Polska z .......... stała się chrześcijańska za sprawą chrztu
w roku 966 uzyskanego od Czechów przez Miszka I
11.Waza ;król Polski (1587-1632) i Szwecji (1592-1599), tytularny król Szwecji 1599-1632 z dynastii Wazów.Jedyny syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego. Dziedzic krwi Jagiellonów, co poniekąd zapewniło mu sukcesję tronu Polski i Litwy.
12.JadwIga ; ......... Andegaweńska . Pierwsza królowa Polski córka Ludwika Węgierskiego,Elżbiety Bośniaczki.
13.ŁokiEtek; Władysław I ............ z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej, sieradzkiej i Kujaw, pan i dziedzic Pomorza
5 3 5