1) Na czym polega inżynieria genetyczna i co to jest bank genów?
2) Jak powstają organizmy modyfikowane genetycznie (transgeniczne)?
3) Jakie są problemy współczesnej biotechnologii - problemy etyczne
4) Jakie są przyczyny zmienności organizmów- genetycznej i środowiskowej?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T10:45:24+01:00
1. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy).

Bank genów- zestaw fragmentów DNA składających się na kompletny genom danego organizmu; powstaje w wyniku klonowania DNA chromosomalnego lub w wyniku klonowania cDNA w wektorach genet.; stanowi materiał wyjściowy do poszukiwania i izolacji genu.