1. oblicz rozpuszczalność chlorowodoru, jeśli wiesz że stężony kwas solny- nasycony jego roztwór - ma stężenie 36%.

2. rozpuszczalność pewnej substancji w wodzie wynosi 55 g w temperaturze 30 stopni C. oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-07T20:20:06+02:00
1. Cp = 36%
ms/100g * 100% = 36%
ms = 36g
mw = 64g

L = 36g/64g wody = 56,25g/100g wody

2. L = 55g/100g wody
ms = 55g
mr = ms + mw = 155g
Cp = 55g/155g * 100%
Cp = 35,5%
1 5 1