W latach 1918- 1923 naród niemiecki doznał całej serii skumulowanych szoków tego rodzaju;klęska po ciężkich stratach w okresie wojny,Wersal reparacje ,upadek monarchii,rewolucja ,niemal wojna domowa i inflacja.[...]Na początku lat trzydziestych miliony niemieckich mężczyzn i kobiet czuły się jak rozbitkowie po trzęsieniu ziemi [...].W tego rodzaju warunkach istoty ludzkie tracą swoją odpornośc i są podatne na wydumane obawy i fantastyczne nadzieje[...]. Hitler oferował milionom Niemców połączenie dwóch haseł, które najbardziej chcieli usłyszec ;całkowite odrzucenie wszystkiego ,co zdarzyło sięw Niemczech od czasu wojny,oraz równie bezwarunkową obietnicę przywrócenia narodowi jego utraconego poczucia własnej wielkości i potęgi.Potępiał zarówno ''listopadowych kryminalistów'',którzy wbili niemieckiej armii nóż w plecy i przyjęli mające charakter zemsty żądania aliantów,jak i marksistów głoszących wojnę klasową [...],liberalne pluralistyczne społeczeństwo symbolizowane przez bezbożny Berlin [...]i wreszcie Żydów ,których przedstawiał jako żyjących z korupcji i bogacących się na słabości Niemiec.Zamiast tego demokratycznego ,,Schweinerei (świńska ) Hitler głosił swą wiarę w odrodzenie moralnej i politycznej siły Niemiec ; w przywrócenie pruskich wartości -porządku ,autorytetu ,poświęcenia ,służby , dyscypliny ,hierarchii,dzięki którym Niemcy osiągnęły wielkośc ; w odrodzenie poczucia wspólnoty oraz powołanie silnego autorytarnego rządu ,zdecydowanego i konsekwentnego w sprawach wewnętrznych i wymuszającego szacunek dla silnych ,wielkomocarstwowych Niemiec za granicą[...].

Na podstawie tekstu żródłowego wyjaśnij ,dlaczego sytuacja społeczno -polityczna Niemiec po 1 wojnie światowej sprzyjała wzrostowi popularności Hitlera . Napisz odezwę do społeczeństwa niemieckiego ,w której wezwiesz do niepopierania nazistów.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T15:10:50+01:00
Sytuacja społeczno - polityczna Niemiec po I wojnie światowej sprzyjała wzrostowi popularności Hitlera dlatego, że jako jeden z założycieli NSDAP obiecał w tym programie właśnie poprawę sytuacji wewnętrznej, likwidację wpływów żydowskich i komunistycznych, (to co wypisałaś) i ludzie myśleli, że naprawdę będzie lepiej więc w czasie wielkiego kryzysu ludność poparła Hitlera i jego program (NSDAP - narodowa socjalistyczna partia robotników Niemiec) co w wyborach w 1930r dało mu władzę i doszło przez to do narodzenia nazizmu w Niemczech.


Drodzy Rodacy!
Jako obywatel Niemiec, proszę Was byście nie popierali nazistów. Prośbę swą uzasadniam tym, że w państwie będzie gorzej niż dotychczas tzn. będziemy kontrolowani. Będą kontrolowane nasze słowa, czyny a nawet myśli. Będzie panował terror. Nasze dzieci już w wieku 6 lat będą trafiać do pierwszej organizacji nazistowskiej , po czym, będą należeć do Hitlerjugend czyli młodzieży Hitlera, w przyszłości sami zostaną nazistami, ponieważ będzie wbijano im tam nazistowskie poglądy. Każdy będzie musiał żyć w małżeństwie, będziemy musieli mieć na wychowaniu co najmniej 4 dzieci ! Drodzy rodacy, nie dopuśćmy do tego by tak się stało!
1 4 1