Odpowiedzi

2009-12-05T12:03:09+01:00
Ich heibe........(twoje imię).Ich komme aus Polen. Ich wohne in....(gdzie mieszkasz.) Ich bin...(twoj wiek). Ich mag...(czym się interesujesz np. musik(muzyka))
2009-12-05T12:06:38+01:00
Imie? - Ich heiße ...(twoje imię)
miejscowosc? - Ich wohne in ...(miejscowość gdzie mieszkasz)
ile mam lat? - Ich bin ...(twój wiek) Jahre alt
z jakiego panstwa jestem? - Ich komme aus Polen
czym sie interesuje? - Ich interessiere mich für ...(twoje zainteresowania) (np. musik - muzyka)


:):)

Mam nadzieję, że pomogłam
2009-12-05T12:08:03+01:00
Jak się przedstawić:
Ich heiße ..............
Meine Vorname ist .............

Imię - der Vorname

Gdzie mieszkasz:
Ich wohne im ..................

Ile masz lat:
Ich bin .......... Jahre alt.

Z jakiego jesteś państwa:
Ich komme aus Polen.

Czym się interesujesz:
Ich interessiere mich für ....................