Napisać program komputerowy w języku Pascal wyznaczający długość cągu liczb zakończoinych zerem.Wprowadzenie znaku 0 do pamięci komputera ma zakończyć wczytywanie i przetwarzeanie programu.
Do realizacji pętli związanej z wprowadzeniem ciągu liczb należy zastosować pętlę REPEAT UNTIL

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T12:23:38+01:00
Program ilosc_el;

Var
dlugosc, liczba: integer;

Begin
writeln('Podawaj liczby: ');

dlugosc:=0;
repeat
readln(liczba);
dlugosc:=dlugosc + 1;
until liczba=0;

writeln('Długość ciągu liczb wynosi ',dlugosc);
readln;

End.