Odpowiedzi

2009-12-05T12:34:10+01:00
A) jako przywódce narodu ukraińskiego
*Był ostatnim wielkim przywódcą Kozaków, poprowadził największe powstanie (zwane od jego nazwiska Chmielnickim),starając się wymusić na królu Polski, spełnienie postulatów wysuwanych przez swoich rodaków. Wykazał się jako świetny strateg, doprowadzając Kozaków do zwycięstw w bitwach i potyczkach z Polakami (największe bitwy: Żółte Wody, Korsuń, Piławiec). Swoich talentów dyplomatycznych dowiódł doprowadzając do rozejmu Kozacko-Tatarskiego, w wyniku którego Tatarzy wsparli Kozaków w wojnie z Polakami. Było to o tyle trudne, że te dwa narody były odwiecznymi wrogami. Wreszcie doprowadził do układu w Perejasławiu w 1654 z Rosją, dzięki temu, najważniejsze żądanie Kozaków zostały spełnione. (Zwiększony rejestr, przywileje szlacheckie, opieka cara.) Podsumowując Chmielnicki był świetnym przywódcą Kozackim, ponieważ doprowadził swój lud do zwycięstwa.

b) jako poddanego króla polski)
*Chmielnicki jako poddany króla Polski nie wykazał się, prowadził powstanie Kozackie skierowane właśnie przeciwko Rzeczypospolitej. Niejednokrotnie pokonywał naszą armie w rozmaitych bitwach.
2 5 2
2009-12-05T12:49:10+01:00
W 1648 ba czele wojsk kozackich stanął zdolny i ambitny szlachcic Bohdan Chmielnicki. Początkowo chciał on pomścić krzywdę, którą wyrządził mu sąsiad- polski szlachcic. Z czasem jednak, kiedy do jego obozu zaczęło ściągać coraz więcej kozaków, uznał, że uda mu się uniezależnić Zaporoże od Rzeczpospolitej. W kolejnych bitwach pod Korsuniem,Żółtymi Wodami i Piławcami, dowodząc coraz liczniejszą armią kozacką, rozgromił regularne oddziały polskie i wojska magnackie. Powstanie , zasilane zbuntowanymi przeciw magnatom chłopami, rozszerzało się.Kozakom pomocy udzielili Tatarzy pod wodzą Ruhaj-beja. Dopiero krwawa 3dniowa bitwa pod Beresteczkiem w 1651 powstrzymała pochód kozacki w głąb Polski

Bohdan Chmielnicki- ataman kozacki, pisarz wojska zaporoskiego. Utalentowany polityk, żołnierz i wódz. Zorganizował największe powstanie kozackie.

Psdr. ;)
1 1 1