Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T12:13:30+01:00
Ustal wzór sumaryczny i struktularny oraz podaj naze związku chemicznego którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa teko związku chemicznego wynosi 150 U.

MX = 54/2=26
MY= 3*n

54+3*n=150
3n=150-54
3n=96/3
n=32
MY=3*32 = 96

96+54=150
X= Al glin
Y= S siarka

Związek ma wzór Al2S3
Strukturalny rozpisz sobie
Al - - - S--
S--
Al - - - S--

- ilość kresek od pierwiastka