Odpowiedzi

2009-12-05T12:19:36+01:00

Bierzesz masę atomową z układu okresowego i układasz proporcje :
Masa atomowa siarki: 32 u
Tlenek siarki(IV) - SO2
Masa cząsteczkowa: 64 u
%S=(32 u/64 u)*100%= 50%

lub inaczej:
32g O_(2) - x%
64g SO_(2) - 100%
x= 50%
Odp. 50% tlenu w SO _(2)

2).

Pamiętamy ;) , że w SO _(3) są 3 atomy tlenu, więc masę mnożymy razy 3):

Tlenek siarki(VI) - SO3
Masa cząsteczkowa: 80 u
%S=(32 u/80 u)*100%= 40%

Odp.W tlenku siarki(IV) jest więcej tlenu niż w tlenku siarki(VI)
4 3 4