Odszukaj następujące fragmenty, w miejscu po skrócie biblijnym jednym zdaniem określ treść fragmentu (np. daj tytuł), następnie odpowiedz na dodatkowe pytanie.
1. Mk 2,1-12 .........................................................
Co Jezus zobaczył w niosących chorego? Mk 2,5 ..............
2. Mk 3,1-6 ..........................................................
Co było przyczyną smutku Jezusa? Mk 5,7 ......................
3. Mk 5,1-20 ........................................................
Jak określono Jezusa? Mk 5,7 ....................................
4. Mk 5,21-34 .......................................................
Co ocaliło kobietę? Mk 5,34 ......................................
5. Mk 7,31-37 .......................................................
Co znaczy Effatha? Mk 7,34 ......................................
6. Mk 10,46-52 ......................................................
Jak wołał syn Tymeusza? Mk 10,47 ...............................

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T12:20:24+01:00
1. Mk 2,1-12 .........................................................

1 Kilka dni później wszedł znowu do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. 2 Zgromadziło się tak wielu, że nie było miejsca nawet przed drzwiami. Głosił im słowo. 3 Przyszli do Niego jacyś niosący człowieka sparaliżowanego. Podtrzymywało go czterech. 4 Ponieważ z powodu tłumu nie mogli wnieść przed Niego, zdjęli dach tam, gdzie był, zrobili otwór i spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany. 5 Kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: "Synu, odpuszczają się tobie twoje grzechy". 6 Siedzieli tam wtedy niektórzy uczeni w Piśmie i tak w sercach swoich zaczęli myśleć: 7 "Dlaczego On tak mówi? On bluźni! Kto może odpuszczać grzechy poza jedynym Bogiem?" 8 Jezus zaraz rozpoznał swoim duchem, że tak sobie myślą, więc zapytał ich: "Dlaczego tak myślicie w swoich sercach? 9 Co jest bardziej wstrząsające, czy powiedzieć sparaliżowanemu: "Odpuszczają się tobie twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań, weź swoje nosze i chodź"? 10 Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" - tu zwrócił się do sparaliżowanego - 11 "rozkazuję ci: wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu". 12 On wstał, zabrał od razu nosze i odszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i wysławiali Boga mówiąc: "Czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy".

Co Jezus zobaczył w niosących chorego? Mk 2,5 WIARE

2. Mk 3,1-6 ..........................................................
1 Kolejny raz wszedł do synagogi. Był tam człowiek mający rękę zupełnie drętwą. 2 Obserwowali Go zatem, czy go w szabat uzdrowi, aby móc Go oskarżyć. 3 On odezwał się do tego człowieka, który miał drętwą rękę: "Stań pośrodku". 4 Tamtych natomiast zapytał: "Czy wolno w szabat uczynić coś dobrego lub coś złego, uratować życie lub zabić?" Oni milczeli. 5 Wówczas z gniewem powiódł po nich wzrokiem i zasmucony twardością ich serca, powiedział do tego człowieka: "Wyciągnij rękę". Wyciągnął. Jego ręka znowu stała się zdrowa. 6 A faryzeusze zaraz po wyjściu powzięli ze zwolennikami Heroda przeciwko Niemu postanowienie, że Go zabiją.
Co było przyczyną smutku Jezusa? Mk 5,7 ......................
3. Mk 5,1-20 ........................................................
Jak określono Jezusa? Mk 5,7 ....................................
4. Mk 5,21-34 .......................................................
Co ocaliło kobietę
? Mk 5,34 ......................................
5. Mk 7,31-37 .......................................................
Co znaczy Effatha? Mk 7,34 ......................................
6. Mk 10,46-52 ......................................................
Jak wołał syn Tymeusza? Mk 10,47 ...............................

DALEJ MASZ LINK DO STRONY TAM MASZ WSZYSTKO
http://www.fbiblos.org/Ewangeliarz/Wed%C5%82ugEwangelii/Ewangeliawed%C5%82ug%C5%9BwMarka/tabid/81/idkom/180/Default.aspx
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T12:28:43+01:00
1.Zobaczył, że ludzie niosący chorego nazywają go osoba blużniącą ze wzgędu na to że odpuscił grzechy paralitykowi.
2.Zatwardziałość serca ludzi będocych w synagodze.
3.Jako osobę dobrą, pomocną miłosierną
4.Wiara ocaliła ją z dolegliwości.
5." Otwórz się"
6. "Jezusie Synu Dawida, ulituj się nade mną"

7 3 7