Odpowiedzi

2009-12-05T18:01:02+01:00
Niewątpliwie dla człowieka XX i XXI wieku życie w obecnych czasach może być bardzo ciekawe. Moim zdaniem nasze zadowolenie nie zależy od okresu w którym przyszło nam żyć, ale od tego jacy jesteśmy i jak to wykorzystujemy. Jednak aby doświadczyć w życiu czegoś niepowtarzalnego i wspaniałego należy wykrzesać w sobie odrobinę chęci. Świadomość samorealizacji i satysfakcja z wykonanej pracy nadaje życiu sens, niezależnie od epoki w której żyjemy.

Po pierwsze kultura, która ostatnimi czasy poszła daleko do przodu daje możliwość pogłębiania swoich własnych umiejętności. Pozwala rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać horyzonty. Doskonałym przykładem są artyści, którzy cała swoją duszę oddają swoim dziełom. Aby skonkretyzować moje myśli przybliżę ich pracę. Zarówno muzyk jak i malarz oddają się wykonywanej przez siebie pracy bez reszty. Twórcy potrafią swoimi rękami wzbudzić w społeczeństwie emocje. Przyjęcie przez grupę ich dzieł stanowi swego rodzaju wyzwanie. Samorealizacja odgrywa tutaj ogromną rolę. W sferze sportowej można zauważyć zdrową i wskazaną rywalizację na odpowiednim poziomie. Życie na przełomie XX i XXI wieku w odniesieniu do dziedzin kulturowych odgrywa ogromną rolę i pozwala kreować współczesną nam epokę, by zostawić potężny ślad w historii.

Po drugie nauka, która jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Każde pokolenie wniosło coś nowego. My mamy to szczęście, że żyjemy w świecie głęboko rozwiniętym cywilizacyjnie. Mamy również świadomość jak wiele możemy zdziałać. Doskonale wyszkolona kadra naukowców przyczynia się do powstawania coraz to nowych leków i wynalazków ułatwiających, jak również ratujących ludzkie życie. Doskonałym przykładem jest osoba Marii Curie Skłodowskiej, wybitnej polskiej uczonej. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie. W czasie I wojny światowej Maria została szefem wojskowej komórki medycznej, która zajmowała się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych - które w sumie obsłużyły ponad 3 miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy. Uświadamia nam to jak ogromną potęgą w naszym życiu jest nauka.
Pozwala ona ratować mnóstwo ludzi i stanowi nieodłączny element w dzisiejszych czasach.

Kolejnym argumentem jest fakt, że czas w którym żyjemy daje nam ogromne możliwości. Pozwala rozwijać zainteresowania, poszerzać swoją wiedzę i kształcić się w tej dziedzinie, jaką wybraliśmy. Życie społeczne tak naprawdę odgrywa ogromna rolę. Jesteśmy wolni w kreowaniu swojej osobowości, kształtowaniu pasji. Posiadamy ogromne możliwości, dzięki bogato rozwiniętej kulturze i nauce, o których wcześniej już wspomniałem. Dobrym przykładem może być też wolność religijna, która obowiązuje w XX jak i XXI wieku. Zaglądając w historię łatwo można sobie uświadomić ile taka wolność znaczy. Istnieje mnóstwo miejsc, w których poszczególne grupy społeczne mają szansę wymienić się swoimi poglądami i razem tworzyć historie dla naszych wnuków.

Reasumując powyższe argumenty łatwo można dojść do wniosku, iż człowiek żyjący na przełomach XX i XXI wieku może prowadzić bardzo ciekawe życie. Samorealizacja daje poczucie szczęścia i samorozwoju. Uczucie satysfakcji z wykonanej pracy powoduje, że czasy te potrafią dać człowiekowi szczęście. Pomagają mu w tym szeroko rozwinięta kultura, która wspomaga rozwijanie swoich pasji jak i nauka, będąca jedną z podstawowych potrzeb ludzkiej egzystencji. Zapewnia ona bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości, sprawiając w ten sposób radość, chęć niesienia pomocy innym. Po prostu wywołuje uśmiech i scala społeczeństwo. Trzeba jednak pamiętać, żeby czuć się szczęśliwym należy temu szczęściu pomoc i wykazać się odrobiną chęci.