1. Odległość między Kaliszem a Cieszynem w linii prostej wynosi 225 km. Oblicz, jaka będzie odległość między tymi miastami na mapie w skali:
a) 1 : 500 000
b) 1 : 2 000 000
2. Odległość między Brukselą a Sofią na mapie o skali 1 : 20 000 000
wynosi 8,5 cm. Jaka będzie odległość tymi miastami na mapie o skali 1 : 10 000 000?
3. a) Morze Bałtyckie ma powierzchnię około 385 tys. km 2(kwadratowych). Jaką powierzchnię zajmie Morze Bałtyckie na mapie o skali 1 : 20 000 000?
b) Jaka jest skala mapy, na której jednemu hektarowi odpowiada kwadrat o boku 1 cm? (1 ha = 10 000 m2).

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T12:41:50+01:00
1.a)225km=22500000cm
22500000/50000 = 45cm
b)22500000/2000000 = 11,25cm
2.8,5cm x 20000000 = 170000000cm
170000000 / 10000000 = 17cm
13 3 13
2009-12-05T12:43:44+01:00
1.
a)1cm-5km
x cm-225km
(1cm*225km):5km=45cm
b)1cm-20km
x cm-225km
(1cm*225km): 20km=11,25cm
2.1cm-200km
8,5cm-x km
(8,5cm*200km):1cm=1700 km
3 1 3
2009-12-05T12:53:52+01:00
1.
a) 1:500 000 to 1cm na mapie = 500 000 cm w rzeczywistości, czyli 1cm=5km. 225km:5km=45 Odp Odleglosc na mapie to 45cm.
b) 1cm:2 000 000 cm czyli 1cm=20km ,225:20=11,25
Odp Odległosc to 11,25 cm.
2.
Bardzo proste: Mapa jest dwa razy wieksza czyli odległosc tez bedzie dwa razy wieksza czyli 17 cm.
3.
a)1cm:20 000 000cm czyli 1cm:200km 1cm²=40 000km²
385 tys. km²÷40 tys. km²=9,625 cm²
Odp. morze bałtyckie w tej skali bedzie mieć ok. 9,625 cm²
b)
1ha= 100m×100m, 1cm:100m obliczanie skali metry zamieniamy na cm. 1:100×100 czyli skala 1:10 000
7 3 7