Temat:Kozacy w Rzeczpospolitej


Pytania
1.Omów przyczyny narastania konfliktu między rzeczpospolitą a Kozakami.
2.Podaj przyczyny wybuchu powstania Bohdana Chmieleckiego.
3.Jakie były postanowiania kolejnych ugód z Kozakami.
4.Jakie skutki dla Ukrainy miała interwencja rosyjska

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:02:39+01:00
1.Omów przyczyny narastania konfliktu między rzeczpospolitą a Kozakami.
*Kozacy byli traktowani przez wielu Polakóe, w tym przez Króla jak tania siła robocza, podczas wojnymieli zwiekszony rejestr i prace na polu bitwy,
w czasie pokoju rejestr gwałtownie ulegał zmniejszeniu, a chcąc zarobić na chle napadali na okoliczne wioski. Magnateria Ukraińska lekceważył Kozaków i
chciała uczynić z nich chłopówpańszczyżnianych pracujących na folwarkach. Wszystkie te problemy były lekceważone przez kolejjnych krółow Polski, którzy
mieli nadzieje,że konflikt sam się rozwiąża, ale nie spełnione postulaty Kozackie doprowdziły w końcy do wybuchy powstanie Kozackiego.

2.Podaj przyczyny wybuchu powstania Bohdana Chmieleckiego.
*Bogdan Chmielnicki był wpywowym człowiekiem, Kozakiem, który iałosobisty zatarg z magnatem ukraińskim (magnat zabił mu żone i syna), w akcie zemsty postanowił wykorzystać
zawiedzione nadzieje Kozackie i doprowdził do wybuchy powstania Kozackiego.Postulaty wysuwane przez Kozaków to:
-zwiększenie rejestru
-własna autonomia
-nadanie przywilejow szlacheckich Kozaką
Ignorowanie tych żądań doprowadziło do wybuchy powstania.

3.Jakie były postanowiania kolejnych ugód z Kozakami.
*Pierwsza ugoda jaką mieliśmy zawrzeć z Kozakami miała miejce w roku 1658 w Hadziaczu. Na mocy tej ugody miała powstać Rzeczypospolita 3-narodów (Korony,Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego), do tej ugody niestety nie doszło,poprzez machnache Rosji. Druga ugoda Kozacka miała miejsce w Perejesławiu w roku 1654 była to ugoda Kozacko - Ruska, jej postanowienia to:
-zwiększenie rejestru
-nadanie przywilejów szlacheckich Kozaką
-wsparcie Rosjan w wojnie z Polską
4.Jakie skutki dla Ukrainy miała interwencja rosyjska.
*Interwencja rosyjska doprowadziła do podziału Ukrainy na mocy pokoju w Andruszewie w roku 1667. Ukraina została podzielona na dwie częsći, pomiędzy Polskę i Rosje ponadto został ustalony wspólny protektorat nad Zaporożem.


Mam nadzieję, że pomogłam.
15 4 15