Odpowiedzi

2009-12-05T13:01:07+01:00
X^3+12-3x^2-4x=0
x(x^2-4)-3(x^2-4)=0
(x^2-4)(x-3)=0
(x+2)(x-2)(x-3)=0
x1=-2; x2=2; x3=3
ogólne równanie kierunkowe prostej
y=ax+b
gdzie
a - współczynnik kierunkowy prostej
b - punkt przecięcia prostej z osia y
I prosta
y=-2x
II prosta
y=2x
III prosta
y=3x
3 3 3
2009-12-05T13:06:35+01:00
F=kx+b
k<0 <--ponieważ funkcja jest malejąca

x³+12=3x²+4x
x³-3x²-4x+12=0
x²(x-3)-4(x-3)=0
(x-3)(x²-4)=0
x=3 lub x=2 lub x=-2 <-- żeby funkcja była malejąca to x musi być mniejszy od 0 wiec x=-2

y=-2x+b ->> funkcja przechodzi przez punkt (0,0) wiec:
0=-2*0+b
b=0
ogolny wzór tej funkcji wynosi:
y=-2x
4 5 4