Zad.12 zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) (x+1)(x+2)(x+3)
b) (x-2)(x+5)(2x-1)
c) (x-4)(x+1)²
d) (2x-3)²(x+2)
zad.13 zapisz w jak najprostszej postaci
a) (x+a)(x-2)+(x+2)(x-1)
b) (5k+n)(k-2n)-k(4k+n)
c) (4y+3)(y-2)-2y(4-2y)
d)-(3c-2)(c-1)-c(c-2)
e) 2(3a²-1)-(a+2)(a+2)
f)5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)

1

Odpowiedzi

2009-12-27T14:44:32+01:00
A) (x2+2x+x+2)(x+3)= x3+2x+x2+2x+3x2+6x+3x+6= x3+13x+4x2+6