1. Wyjaśnij, dlaczego relacje ewangelistów o Jezusie różnią się między sobą.

2. Kto to jest?
a) krewny Barnaby, w jego domu odbyła się ostatnia wieczerza.
b)lekarz, wierny toważysz św. Piotra.
c)Celnik, nazywany też Lewi apostoł.
d)autor trzech "listów" i "Apokalipsy"

3. Połącz imiona z opisem postaci.
1.autor "Starożytności Żydowskich" pracował na dworze rzymskich cesarzy.
2.historyk rzymski autor "Roczników"
3.pisaż i senator rzymski autor "Listu do cesarza Trajana"
4.sekretarz cesarza Trajana autor dzieła pt. "Żywoty cezarów"
A.Pilniusz Młodszy B.Swetoniusz C.Józef Flawiusz D. Tacyt

4.Wymień kilka faktów, zapisanych w Ewangelli, świadczących o tym że Jezus jest prawdziwym Bogiem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:53:39+01:00
1. Relacje ewangelistów o Jezusie różnią się, ponieważ każdy z nich pisał z myślą o innych ludziach (jedni pisali do żydów inni do pogan itp )
2.
a) św. Marek
b) św. Łukasz
c)św. Mateusz
d)św. Jan
3.
1 d
2 c
3 a
4 b
4.
W Ewangelii św. Mateusza czytamy: "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (10, 32).
Także w rozdziale 11 wiersz 27 czytamy: "Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn, i ten komu Syn zechce objawić".
A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam want: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich»
i ogolnie reszta to wszystkie cuda i w apokalipsiejest tez teksta za po sadzie ostatecznym Jezusp rzekaze panowanie Ojcu
1 5 1