Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz, jak zmieniła
liczba ludności Polski w 2000 roku. Ile wynosiła ona 31 grudnia tego roku?Rok
2000

Liczba ludności 1 stycznia w Polsce
38 654 000

Urodzenia
378 300

Zgony
368 000

Imigranci
7300

Emigranci
27 000


zad. 2
W 2000 roku w Polsce urodziło się 378,3 tys. osób, a zmarło 368,0 tys.
Liczba mieszkańców Polski wynosiła wówczas 38 654 tys. osób.
Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:30:24+01:00
LL- 38 654 000
U - 378 300
Z - 368 000
I - 7300
E - 27 000

PN(przyrost naturalny)= U-Z = 378 300 - 368 000 = 10 300
WPN(wspolczynnik przyrostu nat.)= PN/LL*100 = 10 300/38 654000*100≈ 0,03
SM(saldo migracji)= I i E = 7300 - 27 000 = -19700
PR(przyrost rzeczywisty)= SM+PN=10 300 + (-19700)=-9400

zad 2
U- 378 300 ludzi
Z- 368 000 ludzi
LL- 38 654 000 ludzi

PN= U-Z = 378 300 - 368 000 = 10 300
WPN= PN/LL*100 = 10 300/38 654000*100≈ 0,03
1 5 1
2009-12-05T13:31:59+01:00
Zadanie 1
Liczba ludności zmalała o 9400 ludzi
Liczba ludności 31 grudnia 2000r. => 38644960

zadanie 2
Współczynnik przyrostu naturalnego to : (l.urodzeń - l. zgonów/liczba mieszkańców) *1000%, a więc: (10300/38 654 000)*1000% = ~0,266