1.oblicz:
a) I√6-√7I * I7√6-6√7I
b) Iπ (dzielone przez 2) -√2 - √3I
2.Uprość wyrażenia:
a)pod pierwiastkiem (2-a)₂
b)pod pierwiastkiem x₄(1-x)₂
c) pod pierwiastkiem x²+6x+9 + pod pierwiastkiem x²-6x+9
d) pod piewriastkiem (a-1)²-√a²

1

Odpowiedzi

2009-12-05T13:19:23+01:00
1.a)(√6-√7)*(7√6-6√7)=7*6-6√42-7√42+6*7=84-11√42
b)
2.√(2-a)=2²-a
√x₄(1-x)₂=x²-x
√x²+6x+9 + √x²-6x+9 = x+ √6x +3+x-√6x +3= 2x +6
√(a-1)² - √a²= a-1-a=-1