Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:09:03+01:00
Przedłużamy ramiona trapezu do przecięcia w jednym punkcie i w ten sposób otrzymujemy trójkąt prostokątny o kącie prostym w tym właśnie punkcie. Mamy teraz trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej równej 10 i zazznaczonym wewnątrz odcinku równoległym do podstawy o długości 6. Z wierzchołka kąta prostego prowadzimy środkową, która ma długość 5 (okrąg opisany na trójkącie prostokątnym). Środkowa tak jest też środkową trójkąta o przeciwprostokątnej równej 6, więc zawiera się w niej odcinek łączący środki podstaw trapezu. Długość środkowej trójkąta o przeciwprostokątnej równej 6 to 3, a skoro długość całej środkowej to 5, to długość odcinka łączącego środki podstaw trapezu to 5-3=2

2009-12-05T13:12:04+01:00
90\2=45
suma miar katow w trapezie wynosi 360.
przy jednym ramieniu wynosi ona 180.
dzielimy trapez tak aby powstał prostakat i dwa trojkaty rownoramienne.
kat przy postawie trojkat wynosi 45 stopni.
6 cm- gorna podstawa
10 cm- 6 cm=4 cm
4 cm\2= 2cm- wysokość