Odpowiedzi

2009-12-05T21:20:15+01:00
Oblicz ile gramów węglika wapnia potrzeba do otrzymania 11,2 dm3 acetylenu w warumkach normalnych.

M(CaC₂)= 40 + 2*12 = 64 g/mol

CaC₂ + 2H₂O → C₂H₂ + Ca(OH)₂
1 mol------------1 mol
64g---------------22,4 dm³
x-----------------11,2dm³

x=11,2dm³*64g/22,4dm³ = 32g
16 4 16