Odpowiedzi

2009-06-07T22:59:33+02:00
Polarymetr jest to przyrząd optyczny służący do określania skręcalności substancji aktywnych optycznie ( których cząsteczki skręcają płaszczyznę polaryzacji światła).Może również służyć bezpośrednio do pomiaru stężenia roztworów tych substancji. Polarymetr służy też do określania składu mieszanin enancjomerów.
Budowa
Polarymetr jest zbudowany z dwóch polaryzatorów np. pryzmatów Nicola (nikoli). Pierwszy z nikoli nosi nazwę się polaryzator a drugi analizator. Pomiędzy polaryzatorami znajduje się standaryzowana kuweta, w której umieszcza się badaną substancję.
Ma zastosowanie:
- w motoryzacji
- w optyce( produkcja okularów)
- w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD)
- w technice projekcji w kinach IMAX
- we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń maszyn
- w elastooptyce
- w astronomii
2 2 2