Poniższy schemat przedstawia wysokość górowania słońca nad horyzontem dla miejscowości Turyn (7 stopni 40 min E 45stopni 00 min N).Uzupełnij go, rozwiązując poniższe polecenia.
a) Oblicz wysokość górowania Słońca nad horyzontem dla tej miejscowości w dniach 21 III, 22 VI, 23 IX oraz 22 XII. Uzyskane wyniki wpisz w odpowiednie miejsca.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:28:50+01:00
21 III/23 IX
h=90* (stopni) - 45*
h=45*

22 VI
h=90*-45*+23*27'
h=68*27'

22 XII
h=90*-45*-23*27'
h=21*33'
11 4 11
2009-12-05T13:38:48+01:00
Pi=45stopni
h21 III=90stopni-45stopni=45stopni
h22 VI=90stopni-45stopni+23stopni27minut=68stopni27minut
h23 IX=90stopni-45stopni=45stopni
h22 XII=90stopni-45stopni-23stopni27minut=21stopni33minut
7 3 7