Odpowiedzi

2009-12-05T14:09:18+01:00
Last Sunday, I went to my friend. It was evening.... When I was coming home someone hit me. I was very scared so I ran away. At home, I rang to my friend and I described everything. She told me that it must have been scary but now I'm at home and I'm safe. Suddenly, the bells rang*. I opened the door. It was he.... I didn't know what I should do. He looked strange. I asked him: "Who are you?". He said: "I came to kill you!" After that, I closed the door and I escaped to my room. I called the police. They arrived very fast and they took him to prison.

To był wieczór.... Kiedy ja przybywałem w domu ktoś uderzył mnie. Bardzo zostałem przestraszony więc uciekłem. W domu , zadzwoniłem do mojego przyjaciela i opisałem wszystko. Ona powiedziała mi, że to musiało być przerażające ale teraz I jestem w domu i jestem bezpieczny. Nagle, dzwony zadzwoniły . Otworzyłem drzwi. To był on.... Nie wiedziałem co powinienem zrobić. On spojrzał dziwnie. Spytałem jego: "Kto ty jesteś?". On powiedział: "Przyszedłem zabić ciebie!" Następnie , zamknąłem drzwi i uciekłem do mojego pokoju. Zawołałem policje. Oni przybyli bardzo szybko i wzięli go do więzieniua.
1 5 1