Odpowiedzi

2009-06-07T23:44:19+02:00
F. kwadratowa,gdzie a=3>0-ramiona paraboli są skierowane
w gorę,to dla x=2 mamy najmniejszą wartośc y min=9.
teraz dla x=3 mamy: f(3)=3×3²+4×3+5=27+12+5=44;
f(5)=3×5²+4×5+5=100;w przedziale <3,5> dla x=5 mamy
największa wartość ymax=100.