W celu ustalenia wzoru sumarycznego pewnego związku składającego się z dwóch pierwiastków przeprowadzono dwa doświadczenia. W pierwszym stwierdzono, że stosunek liczby atomów jednego pierwiastka do liczby atomów drugiego wynosi 1:2,75. Drugie doświadczenie wykazało, że całkowita liczba atomów w cząsteczce jest mniejsza od 14. Udowodnić że wyniki tych doświadczeń są sprzeczne i co najmniej w jednym popełniono błąd.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T14:13:17+01:00
Jeśli stosunek atomów wynosi 1 : 2,75, obie te liczby trzeba wymnożyć w taki sposób, aby otrzymać liczby całkowite (w cząsteczce nie moze być przecież 2,75 atomu.

Mnożymy:

1 * 4 : 2,75 * 4,

czyli mamy wtedy 4 : 11

Znaczy to, że jednego pierwiastka jest 4 atomy, a drugiego 11 atomów.

Razem 4 + 11 = 15 atomów.

A to jest więcej, niż 14...

Pozdro))
2 5 2