Odpowiedzi

2009-12-05T19:02:25+01:00
Odsiecz wiedeńska to jeden z epizodów wojny z Imperium Tureckim(1683-1699r.).Na mocy sojuszu Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego zawartego z cesarzem Leopoldem I wzajemnie zobowiązano się do pomocy w razie zagrożenia stolic.Turcy w 1683r. zaczynają oblegać Wiedeń, z odsieczą wyruszył Sobieski, połączono siły wojsk sprzymierzonych(wojsko cesarskie księcia Karola Lotaryńskiego, wojsko Rzeszy feldmarszałka Georga Waldeck, wojsko polskie hetmana wielkiego Stanisława Jabłonowskiego i hetmana polnego Mikołaja Sieniawskiego).W ataku na Turków uczestniczyła husaria, łamie ona szyki tureckie i wdziera się do obozu wroga,Kara Mustafa z armią rzucili się do ucieczki.Końcowym etapem był wjazd Sobieskiego do Wiednia we wrześniu 1683r.
1 5 1