Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T13:38:33+01:00
Wody płynące-po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Sieć tę tworzą skomplikowane układy, w których można wyróżnić:
-rzekę główną
– dopływ
– system rzeczny
– dorzecze
– zlewisko
– stałe
– okresowe
– epizodyczne
– obszar bezodpływowy
2009-12-05T14:31:34+01:00
Woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Sieć tę tworzą skomplikowane układy, w których można wyróżnić:

– rzekę główną – rzekę uchodzącą bezpośrednio do morza lub jeziora;

– dopływ – ciek uchodzący do innej większej rzeki z jej prawej (dopływ prawobrzeżny) lub lewej strony (dopływ lewobrzeżny), licząc od źródeł rzeki głównej;

– system rzeczny – obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi (dopływami dopływów), zajmujący określone dorzecze;

– dorzecze – obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki. Dorzecza dopływów stanowią części składowe dorzecza rzeki głównej. Dorzecza mogą mieć wyraźnie zróżnicowaną wielkość po prawej i lewej stronie rzeki głównej – asymetria dorzeczy;

– zlewisko – obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu, składający się z dorzeczy rzek głównych uchodzących do tego morza. Zlewiska mórz są częściami składowymi zlewisk oceanów;

– obszar bezodpływowy – obszar, z którego wody powierzchniowe nie spływają do żadnego morza, lecz kończą swój bieg w bezodpływowym jeziorze lub bagnie albo wysychają w swym biegu;

– dział wodny – graniczna linia na powierzchni ziemi oddzielająca sąsiednie dorzecza, zlewiska lub obszary bezodpływowe.

Ze względu na regularność przepływu wody rzeki można podzielić na:

– stałe – prowadzące wodę przez cały rok;

– okresowe – płynące regularnie w okresach deszczowych, wysychające w porze suchej;

– epizodyczne – płynące sporadycznie, np. po ulewnych deszczach.

Rzeki mogą być zasilane wodami podziemnymi, wodami spływającymi powierzchniowo, opadami, wodami pochodzącymi z topniejącego śniegu i lodowców oraz wodami jezior i bagien.

Zasilanie decyduje o przepływie rzeki, czyli ilości wody przepływającej przez przekrój koryta rzeki w jednostce czasu, np. m3/sek. Największe na świecie przepływy, mierzone przy ujściu rzeki, mają Amazonka, Kongo i Jangcy. Przepływ rzeki zmienia się w ciągu roku, co powoduje zmianę poziomu wody w korycie rzeki, określanego jako stan wody. Rzeka może mieć stany wody niskie – mało wody w korycie, średnie – woda wypełnia koryto, i wysokie – woda może płynąć korytem i terasą zalewową rzeki. Wezbranie wód powyżej górnej granicy stanów wysokich i zalanie doliny poza korytem i terasą zalewową oznacza powódź.
1 1 1