Odpowiedzi

2009-12-05T23:06:05+01:00


Zapłodnienie – połączenie się jąder komórek rozrodczych (kariogamia komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.

Antykoncepcja (anti conceptio - przeciw poczęciu) - wszelkie działania zapobiegające zapłodnieniu. Obecnie tą nazwą często niepoprawnie określa się także środki przeciwdziałające trwałemu zagnieżdżeniu się zarodka wewnątrz macicy, czyli faktycznie środki wczesnoporonne, które powodują jego śmierć.

Stosowanie antykoncepcji ma na celu zapobiec niechcianej ciąży z powodów:

* wiekowych - zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiek kobiety;
* ekonomicznych - brak środków do utrzymania zadowalającego statusu materialnego rodziny;
* zdrowotnych - duże prawdopodobieństwo pogorszenia stanu zdrowia kobiety;
* genetycznych - duże prawdopodobieństwo obciążenia dziecka nieuleczalną wadą genetyczną
* światopoglądowych - nieplanowanie posiadania potomstwa;
* gwałtu.