Ciało o ciężarze 44N pchnięto w górę po równi pochyłej, nachylonej do poziomu pod kątem
30°, z prędkością początkową 5,0 m/s. Okazało się, że ciało przebyło drogę 1,5 m, zatrzymało
się i ześliznęło w dół. Obliczyć siłę tarcia
F(wektorowa)
(zakładając, że siła ta ma wartość stałą) oraz
prędkość v ciała przy podstawie równi.

1

Odpowiedzi

2009-06-08T12:36:50+02:00
Q=44N
α=30⁰
Vo=5m/s
s=1,5
OBL. T Vk
Zminilem oznaczenie sily tarcia na T
F-sila sciagajca cialo z rowni
Patrz załącznik

Zastosuje zasade rownowartosci Energi kinetycznej i pracy
INFORMACJA.

Gdy cialo poruszalo sie do gory ruch hamowaly T2 i F
gdy poruszalo sie wdol sila T1 hamowala F- wspomagala
F=Q*tqα
1/2mVo² - Ek poczatkowa
1/2mVk² - Ek koncowa
Obliczam prace
(F+T2)*s - praca wgory
(T1-F)*s - praca wdol
z tresci zadania |T1|=|T2|=T

U gory cialo sie zatrzymalo Ek=0
1/2mVo²= (F+T)*s
T=1/2mVo²/s-F
T=1/2*Q/g*Vo²/s-Q*tqα=Q(0,5/g*Vo²/s-tqα)
T=44(0,5/9,81*25/1,5-√3/3)=44(0,85-0,58)=11,88N
Calkowity Bilans

1/2mVo²-1/2mVk²=(F+T)*s + (T-F)*s
1/2mVo²-1/2mVk²=2Ts
mVo²-mVk²=4Ts
mVo²-4Ts=mVk²
Vk=√(Vo²-4Ts)*g/Q=√[(25-4*11,88*1,5)*9,81/44]

policz na kalkul;atorze

pozdrawiam
1 5 1