Odpowiedzi

2009-12-05T13:51:16+01:00
Zasady ustrojowe państwa polskiego
zasada suwerenności narodu
zasada reprezentacji
zasada podziału władzy
zasada pluralizmu politycznego
zasada państwa prawa
zasada decentralizacji i samorządności
zasada państwa unitarnego
zasada federalizmu
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:55:14+01:00
Zasady ustrojowe państwa polskiego polegają m.in. na prawach i obowiązkach obwateli zapisanych w konstytucji. Polska jest krajem demokratycznym w którym prawa i wolności muszą byc przestrzegane. Państwo ma zapewinić obywatelom bezpieczeństwo i prwo do wolności słowa itd. w zamian za to my jako obywatele jesteśmy zobowiązani do przestrzegania konsytucji.
2 3 2