Narysuj prostopadłościan i zaznacz w nim przekrój przekątny.Oblicz pole tego przekroju , przyjmując , że w podstawie jest prostokąt o wymiarach 6 cm i 4 cm , a wysokość tego prostopadłościanu jest równa 8 cm .Rozpatrz dwa przypadki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T15:22:50+01:00
Nie umiem ci tego narysować,ale obliczę,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przekrój przekatny,tzn,jego płaszczyzna przechodzi przez 2 kwadedzie nie naleące do jednej ściany,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, u ciebie tym przekrojem będzie prostokąt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1przypadek: przekrój to prostokąt o wymiarach równych: h bryły i przekatna podstawy,,,,,oblicz z pitagorasa d podstawy,,,,,,,,,,,, d²=6²+4²→d²=36+16→d=√52=2√13cm,,,pole przekroju=dh=2√13×8cm=16√13cm²,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jesli bryłe odwrócisz tak,że podstawą będzie ta teraz ściana to przekrój będzie miał wymiary: h=4cm i d podstawy prostokątnej o bokach 6 i 8cm,,,oblicz d²=8²+6²,czyli d=10cm,,,,pole przekroju=dh=4×10=40cm²
6 3 6