Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Herx
  • Rozwiązujący
2009-12-05T14:05:50+01:00
Podmiot czyli w tym wypadku Bóg chce byśmy głosili ewangelie na całym świecie czyli żebyśmy ja głosili wszystkim wyznaniom, wszystkim ludziom, a nie np. tym najbogatszym lub tym wysoko postawionym. Mamy się nie bać i głośno rozsławiać imię
Boga i ewangelie. Wszyscy mają usłyszeć, mają prawo i obowiązek usłyszeć o Bogu.
2009-12-05T14:17:41+01:00
Jezus tymi słowami , przekazał swoim uczniom misję, którą pragnął, aby wypełnili. Aostołowie stworzyli księgę tzw biblię i w niej zapisane są wydarzenia z przed narodzin jezusa[ stary testament] i po narodzinach [ nowy testament]
2009-12-05T14:20:04+01:00
W tym cytacie św. marek Wzywa nas abyśmy głosili słowo Boże wszystkim niewierzącym ludziom na całym świecie. I dawali im dobry przykład.