Zmotoryzowana kolumna wojskowa,której długość wynosi s=5km porusza się ze stałą szybkością V1=10m/s.Z czoła kolumny został wysłany na jej tyły motocyklista z meldunkiem.Szybkość motocyklisty V2=72km/h.Po jakim czasie motocyklista potwierdzi wykonanie rozkazu?
potrzebuję to rozwiązac za pomocą kinematycznych równań ruchu dla osi x.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T14:05:12+01:00
<------- V1=10m/s kolumna
motocyklista -----------> V2=72km/h (=20 m/s)


długość kolumny - 5 km = 5000 m
długość motocyklisty pomijamy

motocyklista najpierw jedzie na tył kolumny, ale musio wrócić

czas tego ruchu wynosi tc=t1+t2

tak więc

gdy motocyklista jedzie na tył kolumny, to jego prędkość względem tej kolumny wynosi Vw1 = V1+V2 (czyli 30 m/s)

musi pokonać drogę 5000 metrów

więc z wzoru s=Vt => t=s/Vw (gdzie Vw = wypadkowa prędkość)

tak więc

t1 = s/Vw1


gdy wraca to jego prędkość względem kolumny jest oczywiście mniejsza i wynosi Vw2 = V2-V1 (10 m/s)

t2 = s/Vw2

tak więc czas całkowity tc wynosi

tc = (s/V2+V1) + (s/V2-V1)


prawda ze łatwe??
4 3 4