1.Nazwisko kopozytora utworu Mesjasz?
2. Nazwisko polskiego kompozytora i budowniczego epoki baroku.
3. Imię i Nazwisko twórcy koncertów Pory roku.
4. Forma muzyczna o tematyce religijnej, nieprzeznaczona na scenę.
5. Imię Pękiela, polskiego kompozytora barokowego.
6. Monumentalne dzieło wokalno - instrumentalne o tematyce związanej z męką Chrystusa.
7. Instrument, którego wirtuozem był Vivaldi.

3

Odpowiedzi

2009-12-05T14:17:59+01:00
1.George Frideric Handel
2.Marian Sawa
3. Maciej Małecki ( tu nie jestem pewnaa)
4. nie wiem .. ;/
5. Bartłomiej
6. Pasja
7. violonczeli
24 3 24
2009-12-05T14:22:28+01:00
1. Georg Friedrich Händel.
2. Adam Jarzębski.
3. Antonio Vivaldi.
4. Muzyczne formy liturgiczne
5. Bartłomiej.
6. Pasja.
7. Wiolonczela.
55 4 55
2009-12-05T14:24:22+01:00
1. Georg Friedrich Händel.
2.Marian Sawa albo Adam Jastrzębski
3. Antonio Vivaldi
4.Muzyczne formy liturgiczne
5.Bartłomiej
6.Pasja
7.wiolonczela
15 3 15