Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T14:32:18+01:00
1)
To handel między Europą, Afryką i Ameryką. Rozwinął się w XVIw. i istniał do drugiej połowy XIX w.
To inaczej handel "żywym towarem" , tzn. niewolnikami, ludźmi.
2)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych (w systemie większości względnej) na 4-letnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
3)
Kompanie handlowe wywodzą się ze średniowiecznych gildii, choć funkcjonują na nieco innych i szerszych zasadach. Oczywiście instytucja gildii nie została zlikwidowana i wiele z nich prowadzi dalej swoją działalność. Głównym celem kompanii handlowej jest monopolizacja handlu z dalekimi krajami. Do tego rodzaju towarzystw należy w interesującym nas okresie Kompania Lewantyńska, która powstała w 1518 roku w Anglii.

4)
z ameryki południowej
5)
Według Rousseau, ludzie rodzą się wolni, to znaczy, niewystawieni na ograniczanie swobody, z natury aspołeczni, stworzeni do samotnego życia w dżungli, gdzie są szczęśliwi.


proszę
17 4 17