Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T14:43:33+01:00
Celem Zgromadzenia Narodowego( inaczej Zgromadzenie Konstytucyjne) było uchwalenie konstytucji, która miała ograniczyć absolutną władzę króla. Później zniesiono przywileje arystokracji i poddaństwo chłopów( wszyscy równi). Uchwaloną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
2009-12-05T15:18:51+01:00
Zgromadzenie Narodowe (Konstytuanta)- 1.parlament we Francji, utworzony 17 czerwca 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów- Stanów Generalnych; przeprowadził wiele reform: zniósł przywileje stanowe, zmienił system podatkowy, przeprowadził konfiskatę ziem należących do Kościoła, uchwalił Deklarację praw człowieka i obywatela oraz konstytucję w 1791; 2.parlament francuski w latach 1871-75; 3.w Niemczech parlament zebrany w 1848 we Frankfurcie nad Menem w celu uchwalenia konstytucji dla zjednoczonych Niemiec; 4.w Polsce po 1989 wspólnie obradujący sejm i senat np. w celu uchwalenia konstytucji bądź- jak w 1989- w celu wyboru prezydenta.