Pan Y ma do wyboru dwie taryfy opłat za rozmowy telefoniczne:
„standard” – za każdą rozpoczętą minutę rozmowy płacimy 0,80 zł –
wykres obok lub „special” – płacimy 0,50 zł za pierwszą minutę rozmowy
i za każdą następną rozpoczętą minutę – 1zł
a) naszkicuj wykres odpowiadający taryfie „special”
b) która taryfa jest korzystniejsza przy rozmowie 2-minutowej,
a która przy rozmowie5-minutowej ?
c) W ciągu miesiąca przeprowadzono 30 rozmów trwających krócej
niż 1 minutę, 20 rozmów trwających krócej niż 2 minuty i n rozmów
trwających niecałe 5 minut.
Przy jakiej wartości n opłacalna była taryfa „special” ?
PROSZĘ TYLKO PODPUNKT C. PROSZĘ NAPISAĆ OBLICZENIA.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:09:41+01:00
C)
standard
(30*0,80)+(20*0,80PLN*2minuty)+(n*5minut*0,80 PLN)
specjal
(1min*0,50PLN+29min*1)+(1*0,50PLN+19*1PLN)+(1*0,50+n*5*1)