Samochód jedzie z szybkością 108km/h i hamuje poruszając się z opóźnieniem 5m/(s*s). Jaką drogę pokona od rozpoczęcia hamowania do zatrzymania? Jaki jest czas hamowania? Jakie byłoby opóźnienie i droga hamowania, jeśli czas hamowania byłby dwukrotnie dłuższy?

1

Odpowiedzi

2009-12-05T14:45:06+01:00
108km/h=108000m:3600s=30m/s
s=v²/2a droga hamowania
s=900m²/s²:10m/s²
s=90m
t=v/a
t=30m/s:5m/s²
t=6s
t₁=12s
a=v/t₁
a=30m/s:12s
a=2,5m/s²
s₁=at²/2
s₁=2,5m/s²×144s²:2
s₁=180m