Odpowiedzi

2009-12-05T14:52:01+01:00
Alpologia -Dział o glonach
Botanika-Dział o roślinach
Mykologia-Dzial o grzybach
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T19:55:27+01:00
B A K T E R I E
R O Ś L I N A
G L O N Y
B O T A N I K A
MYKO L O G I A
BEZPŁCIO W E
G R O M A D Y
Z I E L E N I C E
G A T U N K I

1. np sinice
2. np zielenice
3. Algologia to nauka o .....
4. Dział w którym znajduje sie glony
5. nauka o grzybach
6. Rozmnażanie glonów
7. Glony dzieli sie na........
8. Parafiletyczna grupa jednokomórkowych samożywnych roslin.
9. Algologia zajmuje sie opisywaniem........
2 5 2