Na chodniku przy pewnej ulicy ustawiono latarnie o wysokości 4 m, w odstępach co 8m. Okazało się, że wysokość latarni została źle dobrana, gdyż między nimi pozostają na chodniku nieoświetlone pasy szerokości 2m. O ile wyższe powinny być latarnie, aby chodnik był dobrze oświetlony? PROSZĘ O NOTATKI JAK TO ROZWIĄZAĆ!!!

1

Odpowiedzi

2009-06-08T15:57:24+02:00
Jeżeli pozostają pasy o szerokości 2m, tzn, że każda lampa powinna oświetlać o 1 metr więcej z każdej strony.
wysokość lampy h=4m
oświetlany chodnik a=3m, a powinno być b=4m,
x= prawidłowa wysokość lampy
z twierdzenia Talesa:
h/a=x/b
x=b*h/a
x=4*4/3
x=16/3
x=5 1/3
słupy powinny być wyższe o = 5 1/3 -4 = 1⅓ m.
38 4 38